Varför först 2017?

Var motorvägen mellan Helsingfors och Åbo verkligen ett viktigare projekt för vårt samhälle än att bygga ett nytt barnsjukhus?

Varför skall det nya barnsjukhuset bli färdigt först 2017 då det skulle byggas för över 30 år sedan. Det fanns redan mycket problem som mögel med mera före 2000. Hur kan vi sköta om små sjuka barn i utrymmen där de kan bli ännu sjukare i ett land där vi borde ha, globalt sett, en relativt bra ekonomisk situation. Är det då fiffigt att lämna ett projekt som detta, som handlar om barnens hälsa, till sista stunden just då det blivit akut,

Man har råd att värma upp Norra esplanaden på vintern så att det är lättare att gå på trottoaren, men inte råd att bygga barnsjukhus, varför? Var motorvägen mellan Helsingfors och Åbo verkligen ett viktigare projekt för vårt samhälle än att bygga ett nytt barnsjukhus? Inte bara ett nytt barnsjukhus, men ett sjukhus som motsvarar dagens kriterier för ett sjukhus.

Som tur är vården på den nivå som den förväntas att vara, av hög kvalité och effektiv. Med denna fördröjning har vårdpersonalen tvingats lida med att arbeta i gamla, dåliga och farliga utrymmen.

Det är bra att vi har ett folk som är villigt att donera pengar till ett sådant projekt men varför skall donationerna täcka 20 procent av ett så stort och akut projekt. Har Finland, som har varit bland de mest utvecklade länderna inom hälsovården, faktiskt inte möjlighet att täcka en större andel av kostnaderna då det ändå är barns, den nästa generationens, hälsa som det är fråga om.

Ida Puskala Högstadieelev, Grankulla

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning