Varför förfinskas adresserna för alla i Korsnäs?

Det framgick att alla svenskspråkiga i Korsnäs hade fått sin svenskspråkiga adress förfinskad. Jag är djupt kränkt!

På försommaren någon gång under 2020 började jag få post med min hemadress på finska. Jag trodde det var ett misstag, men den nya finskspråkiga adressen började förekomma på brev från alla myndigheter. Och så framgick det att alla svenskspråkiga i Korsnäs hade fått sin svenskspråkiga adress förfinskad. Jag är djupt kränkt!

Vad jag kan förstå måste det väl vara Posten, Skatteverket eller annan myndighet som har hand om adressregistret i Finland. Beslutet att frånta mig min svenskspråkiga adress och i stället förfinska den i myndigheternas register anser jag vara lagstridigt. Åtgärden kan inte vara förenlig med Finlands språk- och grundlagar. Till min kännedom har inte kommit några uppgifter huruvida någon domstol eller annan myndighet skulle ha befattat sig med ärendet.

Korsnäs kommun var till för något år sedan en helt svenskspråkig kommun. Men tiden började vara inne att kommunen, trots en liten finskspråkig minoritet, skulle bli en tvåspråkig kommun. Vägnamnen översattes och nya tvåspråkiga skyltar sattes upp i hela kommunen. Såvitt jag vet fanns det bland oss svenskspråkiga kommunmedlemmar åtminstone ingen betydande opposition mot kommunens beslut att bli tvåspråkig. Vi kämpar för att våra barn ska få en grundlig undervisning i finska.

Men inte ens i min vildaste fantasi kunde jag tro att vi inte skulle få behålla vår i folksjälen invanda svenskspråkiga hemadress som finns i adressregistret, men nonchaleras av våra myndigheter. Så får det inte vara i ett civiliserat land där vi slår vakt om minoriteternas medborgliga rättigheter och integritet. Sammankopplingen av kommunens tvåspråkighet och förfinskningen av adresserna här får absolut inte råda.

Jag hoppas att justitieombudsmannen måtte utreda orsaken till att min (och övriga kommunmedlemmars) svenskspråkiga adress, bland myndigheterna, mot mina grundlagsenliga rättigheter, helt nonchaleras och ersätts med en finsk adress, samt vidtar de åtgärder vartill ärendet ger anledning.

Rune Björkqvist, Molpe

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning