Varför föll jag inte för korna i universitetsbokhandeln?

I Wisconsin har kornas antal inte minskat under de senaste fyra åren – men de återfinns i ökande grad på ”food factories”.

I universitetets bokhandel säljs souvenirer med kor som tema. I den amerikanska delstaten Wisconsin har mejerinäringen länge varit viktig och det stora urvalet av koprylar får även mig, en forsk...