Varför fanns det inga finländska politiker i den långa raden av avslöjade namn?

"Hur kan någon tro att det i längden går att kringgå läckagen?"

Under diskussionerna om de senaste avslöjandena kring penningtvätt och skatteparadis, kom det också en lite överraskande fråga: varför fanns det inga finländska politiker i den långa raden av av...