Varför drabbas vi?

Hur ska vi klara oss i gymnasiet eller i yrkesskolan när det är tänkt att vi ska skriva studentskrivningarna och andra arbeten på datorer och vi inte har chansen att öva?

Winellska skolan i Kyrkslätt har länge planerat att skaffa datorer till årskurserna 1, 4 och 7 denna höst och sedan fortsätta tills alla elever har en egen dator. Skolan hade allt klart och tillräckligt med pengar och skulle just beställa datorerna. På hösten fick alla eleverna ett besked om att datorerna inte skulle hinna till skolstarten. De flesta eleverna i skolan blev besvikna och undrade när vi får datorerna.

Eftersom alla lärarna var inställda på att vi skulle få datorer hade vissa redan beställt elektroniska böcker. Det betyder att vi i vissa ämnen inte har några böcker så vi måste skriva nästan allting i häftet. Även grupparbetena blir mycket svårare när man inte kan dela arbetet vidare till resten av gruppen.

Barnen är vår framtid, hur ska vi klara oss i gymnasiet eller i yrkesskolan när det är tänkt att vi ska skriva studentskrivningarna och andra arbeten på datorer och vi inte har chansen att öva? Och i arbetslivet då?

Malin Karell Minea Andersson Yolanda Berg åk 7, Winellska skolan, Kyrkslätt

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03