Varför dissar du Greta Thunberg, Nils Torvalds?

Tonen så nedlåtande och infantiliserande att man baxnar. Den elaka klimathäxan, va? Tror Torvalds att Thunberg är sex och inte sexton?

Hon är ingen sagofigur. Inte heller är hon en klimatets barnsoldat.Men dessvärre tycks en del ha svårt att tala om och med klimataktivisten Greta Thunberg utan att använda förklenande epitet. Nu tänke...