Varför brister det fortfarande i inspirationsarbetet?

Bild: Wilfred Hildonen

Föräldrar skall ösa böcker över barnen varje dag – göra hemmet till bibliotekets minsta minifilial där böckerna byts varje vecka. Det är gratis!

Att inspirera barn till läsning är som bekant en uppgift för alla vuxna runt barn under deras barn- och ungdomsår. Motivationsarbetet skall göras överallt där barn och ungdomar vistas. Arbetet ska vara lockande och intressant, varierande mellan olika metoder och ingångar – alltid med barnens bästa upplevelse som rättesnöre.

Barnen skall känna sig delaktiga i läsningen, känna att den vuxna är intresserad av just detta barns upplevelse av boken eller berättelsen. Den vuxna ger barnen en upplevelsegåva genom att vara barnets medläsare och den uppgiften skall man ta på största allvar. Föräldrar skall ösa böcker över barnen varje dag – göra hemmet till bibliotekets minsta minifilial där böckerna byts varje vecka. Det är gratis! Småbarnspedagogerna jobbar enligt en tydlig plan för daghemmets introduktion till ett läsande liv, förskolorna har undersökt de hundra bästa böckerna och metoderna för utvidgad läsning för sin åldersgrupp detta viktiga skolförberedande år.

Då man talar om förskolans utjämnande verksamhet är motivation till läsning en av de absolut viktigaste aspekterna. Lågstadiet inkluderar lustläsningen i det dagliga arbetet i stället för att ha en läsmånad eller ett projekt. Inte läser vi vuxna heller i projekt eller endast i vissa månader. Läsningen borde vara tekniskt så god och vanan att läsa så inrutad i högstadiet att eleverna redan kunde vara finsmakare i texternas värld och jobba både språk- och identitetsförstärkande med hjälp av böckerna.

Samhälleligt pratas det nog om den viktiga läsningen, men då det gäller att bereda möjligheter och direkta resurser för läsinspirationsarbete – då är det genast mycket svårare. Att inspirera till läsning kostar knappast någonting! Ändå hör jag jämt om hur svårt det är att få lösgöra sig från det dagliga arbetet för pedagoger och personal runt barnen som vill gå kurser för att lära sig mera om böcker och bli kunnigare på att inspirera.

På alla bibliotek borde det finnas möjligheter att jobba kontinuerligt och långsiktigt, med goda metoder, som stolta och tydliga läsande förebilder tillsammans med barnen. Att ha en splittrad arbetsbild med många olika uppgifter gör att kvaliteten på stimulansarbetet självklart lider.

Det finns möjligheter att ansöka om projektpengar för lässtimulerande arbete från olika instanser. Sök projektpengar! Till dem som beviljar dem – bevilja dem!

Den viktigaste ingrediensen i konsten att locka till läsning är ändå individuell och oberoende av världsliga saker. Det handlar om engagemang, det handlar om hjärta, det handlar om vilja och det handlar om att i grunden förstå betydelsen av ett läsande liv, från den första dagen till den sista.

Agneta Möller-Salmela läsinspiratör, Hangö

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning