Varför betalar pensionärer mer?

Varför jag skall betala 23,5 procent skatt med en årsinkomst på dryga 28 000 euro?

På tal om pensionärer undrar jag varför jag skall betala 23,5 procent skatt med en årsinkomst på dryga 28 000 euro när till exempel arbetstagare betalar 16,5 procent skatt med en inkomst på cirka 35 000 euro.

Gun Lindroos Vanda