Varför är åldrandet bekymmersamt just nu?

På kort sikt är barnafödande ingen undermedicin, men på längre sikt kan det förbättra beroendekvoten.