Varför äger staten? – förklarat på ett sätt man förstår

Statsminister Juha Sipilä (C). Bild: Vesa Moilanen

Varför spelar det så stor roll vilka företag staten äger? Och varför väcker det statliga ägandet så starka känslor? HBL svarar på frågorna.

1. Varför vill staten rumstera om i sitt ägande?

Staten behöver pengar både för att minska underskottet i statsbudgeten och för att genomföra olika projekt som man planerar. Ett sätt att skaffa pengar är att sälja statlig egendom och aktier som staten äger i olika företag.

2. Vilka konsekvenser får det att Fortum, Neste och Finnair flyttas till Solidium?

De flesta börsbolag där staten är ägare administreras av Solidium. Det är meningen att Solidium ska förvalta statens egendom på bästa möjliga sätt och köpa och sälja aktier så att avkastningen till staten blir så bra som möjligt. Fortum, Neste och Finnair är alla börsnoterade bolag så de har en naturlig plats i Solidium även om inget av bolagen har speciellt stora aktieposter som det går att handla med på börsen just nu.

3. Statens andra börsbolag finns redan Solidium, varför har de här stått utanför?

Det är statsrådets kansli som administrerar Fortum, Neste och Finnair. Det beror på att energiförsörjningen, tillgången på olja och flygtrafiken har ansetts vara så viktiga att staten ska äga majoriteten av de företag som har hand om de här uppgifterna. Riksdagen har bestämt hur stor del av de olika börsbolagen staten får sälja ut. De bolag som nu finns i Solidium kan säljas helt, medan staten får sälja bara 49,9 procent av Fortum, Neste och Finnair och alltså måste behålla 50,1 procent. Just nu äger staten 50,1 procent av Neste, 50,8 procent av Fortum och 55,8 procent av Finnair.

4. Varför grundar staten ännu ett bolag att placera företag i?

Det andra bolaget ska utveckla de statliga företag som staten i framtiden kan tänka sig att sälja. Till dem hör vin- och spritföretaget Altia, kommunikationskoncernen Nordic Morning och isbrytarföretaget Arctia. De sysslar med sådant som staten inte behöver ha någon del i och de fungerar huvudsakligen på marknader där de konkurrerar med andra företag. Också Posten ska enligt planerna höra till det nya bolaget. Där ska staten ändå behålla drygt hälften av aktierna.

5. Varför är politikerna oeniga om vilka företag som ska säljas?

Många företag som till exempel Posten garanterar att folk på olika håll i landet får lika bra service. Om bolaget säljs är man rädd att den nya ägaren inte tar hänsyn till det. Det finns också de som tycker att man inte ska sälja egendom eftersom den är värdefullare att ha kvar och utveckla.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning