Varför accepterar SFP stölden av Esbobornas skattepengar?

SFP:s kandidat i kommunalvalet Nina af Hällström "säger nej till skattehöjningar i Esbo" (HBL Debatt). Frågan är aktuell eftersom regeringens vårdreform i riksdagen är i slutskedet.

Esbos kommunalskattenivå är 18 procent. När reformen träder i kraft kommer drygt 13 enheter av skatteprocenten att överföras till välfärdsområdena och Esbos egen skattesats ska vara mindre än 5 procent. Med en så liten budget är det nästan omöjligt att organisera utbildning och all kvarstående service.

Den vårdreformsmodell som vi just nu behandlar i riksdagen rånar Esboborna på deras skattepengar och leder till att Esbo i framtiden kommer att vara beroende av statsanslag.

SFP sitter i regeringen. Varför accepterar SFP detta?

Pia Kauma, riksdagsledamot, stadsfullmäktigeledamot, Saml., Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning