Varför?

Har Berner i hasten glömt att kolla varför de olika avgiftsklasserna avskaffades för ett antal år sedan?

Regeringen har problem med grundlagsenligheten i olika lagförslag på grund av tidsbrist. Minister Anne Berner (C) vill nu införa olika avgiftsklasser på förbindelsebåtarna för i skärgården fast bosatta och övriga.

Har Berner i hasten glömt att kolla varför de olika avgiftsklasserna avskaffades för ett antal år sedan? Efter ett besvär konstaterade justitieombudsmannen att de stred mot grundlagen. Vi medborgare i Finland är lika inför lagen och skall behandlas lika.

Och slutligen, varför skall det betalas för att utnyttja "förbindelsevägar" upprätthållna av samhället i skärgården medan landsvägsfärjor och allmänna vägar är gratis?

Lars Christer Johans Grankulla

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning