Vårens första översvämningsvarningar är här – varning gäller hela Svenskfinland

Miljöförvaltningen varnar för översvämningar runtom i landet. Bild: Ari Sundberg/SPT

Under långfredagen och de närmaste dagarna väntas vattennivåerna nå sin kulmen på många håll i Svenskfinland.

Miljöförvaltningen varnar för översvämningar i de södra och sydvästra delarna av landet samt längst den västra kusten.Under den gångna veckan har snön smält i rask takt. Dessutom regnade det runtom i...