Vårdreformen tar ett stort kliv framåt

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott fick på onsdagen färdig sitt utlåtande om landskaps- och vårdreformens lagar.

Utskottet har arbetat nästan hela året med att granska och kommentera det omfattande lagpaket som i framtiden ska styra hur vården i Finland arrangeras och sköts.

Lagpaketet går nu vidare till grundlagsutskottet, som redan två gånger skickat tillbaka det till statsrådet för ny beredning på grund av omfattande brister.

Skulle grundlagsutskottet även denna gång göra tummen ner för lagpaketet kommer hela landskaps- och vårdreformen att skjutas upp till nästa regering.

Oppositionen har riktat kritik mot vad den upplever vara en stark "politisk styrning" under processens gång. Statsminister Juha Sipilä (C) kommenterade det på Villa Bjälbo med att de förslag regeringen ger är politiska.

– En regeringsproposition är politisk styrning, men det som händer sedan är att riksdagen behandlar det. Nu är ett skede gjort – ärendet går via grundlagsutskottet tillbaka till social- och hälsovårdsutskottet, och sedan för behandling i plenum.

Omsorgsminister Annika Saarikko (C) sade tidigare att om behandlingen spiller över till januari så skjuts landskapsvalet upp igen. Det har varit tänkt att hållas i slutet av maj, samtidigt som EU-valet. Just nu förbereder sig också landskapen på att tidtabellen kraschar igen.

Inte heller Sipilä uttalar sig med säkerhet.

– Vilken dag det sedan blir som lagen godkänns, så är det enligt det som valdatumet definieras. Men nu ligger andra bekymmer överst, i den mån de längre finns, säger Sipilä och hänvisar till att behandlingen är "helt i riksdagens händer".