Vårdreformen och grundlagen

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Grundlagsutskottet betänkande om vård- och landskapsreformen ger trioministrarna, partiledarna Juha Sipilä, C, och Petter Orpo, Saml samt Sampo Terho från Nytt alternativ en hel del att fundera på när de möts på fredag.

Utskottet gav grönt ljus för lagförslagets ena halva, landskapsmodellen. Men i sitt enhälliga betänkande konstaterar utskottet att valfriheten i vården inte kan förverkligas på det sätt som regeringen föreslår, alltså att all social- och hälsovård måste organiseras i bolagsform.

Av den här modellen följer att landskapen inte själva skulle kunna fungera som producenter.

Det godkänner utskottet inte heller, dels skulle inskränkningen försvaga landskapens ställning, dels måste samhället ha möjlighet att själv producera tjänster i ett läge där det till exempel inte finns marknadsmässiga förutsättningar för privata alternativ.

Utan den här möjligheten uppfylls inte grundlagens krav på jämlik service i hela landet.

Regeringen motiverar bolagiseringen med EU-rätten som förutsätter att alla som konkurrerar på en marknad måste vara likställda. Men grundlagsutskottet påpekar, med hänvisning till regeringens egen tilläggsutredning, att medlemsländerna själva får organisera sin social- och hälsovård.

Valfriheten kan i alla fall genomföras med andra metoder.

Grundlagsutskottet godkänner inte heller regeringens tidtabell, att hela reformen ska träda i kraft från början av år 2019.

Det betyder att det nya och det gamla systemet måste fungera parallellt under en övergångstid, men utskottet varnar för att det kan leda till en akut kris i hela social- och hälsovårdssystemet i början av 2019.

När grundlagsutskottet presenterade sitt betänkande framhöll flera ledamöter att det handlar om grundläggande brister i lagförslaget. Bolagiseringen, landskapens rätt att själv producera tjänster och tidtabellen för hela reformen är fundamentala delar av helheten.

Därför kräver det nya eller kompletterade lagförslaget en ny granskning i grundlagsutskottet.

Statssekreterare Tuomas Pöysti, projektledare för vård- och landskapsreformen, säger att god lagberedning förutsätter att den nya versionen läggs ut på remiss. Men då blir förslaget färdigt tidigast i november. I så fall är det nog omöjligt att ordna det första landskapsvalet redan i samband med presidentvalet i januari nästa år.

Statsminister Juha Sipilä sade för sin del på torsdagseftermiddagen att det antagligen räcker med en komplettering av lagförslaget, och att behandlingen sker i början av hösten.

Efter grundlagsutskottets noggranna granskning bör regeringen lägga både tid och möda på att göra en version som klarar grundlagsprövningen. Då krävs det nog längre tid än de veckor som statsministern nu talar om. Men de regeringspolitiska realiteterna kan komma i vägen.

Under regeringskrisen hösten 2015 fick Centern igenom sitt skötebarn landskapsförvaltningen, Samlingspartiet fick garantier för valfrihet, och för att båda skedena genomförs samtidigt. Den ursprungliga modellen var att genomföra reformerna stegvis.

Nu är landskapen i hamn, men valfrihetsmodellen är inte grundlagsenlig. Tuomas Pöysti hade säkert velat ha en annan slutvinjett på projektet när han vid årsskiftet tillträder som ny justitiekansler.

Det mest ändamålsenliga vore att genomföra reformen gradvis.

Men det ändamålsenliga är inte alltid politiskt möjligt. Samlingspartiet har gjort valfriheten till ett villkor för hela reformen, och det är nu partiet har de största möjligheterna att sätta sin prägel på den.

Samtidigt vill varken Samlingspartiet eller Centern uppleva fiaskot av att ännu en social- och hälsovårdsreform går i stöpet.

Kanske lösningen borde vara att fortsätta beredningen på parlamentarisk bas, det skulle ge större garantier för att den reform man nu kommer överens om håller över nästa riksdagsval.

Men det spåret har regeringen hittills inte velat ta.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00