Vårdreformen bekymrar Neuroförbundet

Nu gnager en oro på Neuroförbundet. Frågan är hur vårdreformen kommer att påverka rehabiliteringen för neurologiska patienter.

I dag har Neuroförbundet en del privatklienter, men de flesta får sin rehabilitering godkänd och ersatt via Folkpensionsanstalten (FPA), som under de senaste tio åren blivit allt strängare med att bevilja individuell multiprofessionell rehabilitering – alltså ett paket där man kombinerar olika slags träningar och terapier. Jämför man till exempel med läget 2005 har antalet rehabiliteringsperioder minskat med två tredjedelar: från 2 548 till 885 perioder per år.

Neuroförbundet med sina 10 000 medlemmar arbetar bland annat för att förbättra livskvaliteten för många av landets 9 000 MS-patienter.

– Vi vet inte alls hur landskapen kommer att se på det här i framtiden, men om man skär ner den multiprofessionella rehabiliteringen mer är det illa. Enskilda insatser som enbart fysioterapi är inte detsamma som att göra en helhetsbedömning och att lägga upp rehabiliteringen efter den, säger förbundets vd Helena Ylikylä-Leiva.

Mer terapi hemma

På FPA säger planerare Riikka Peltonen att minskningen i mångprofessionell rehabilitering beror på ett ändrat synsätt.

– Speciellt just när man insjuknat kan rehabilitering i en multiprofessionell miljö vara det rätta, men allt mer satsar vi på att stödja en vardagsnära rehabilitering nära hemmet och i samråd med familjen, skolan. Multiprofessionella team på vårdinrättningar har sina styrkor, men att rota träningen i klientens vardag är en utmaning för dem.

Neuroförbundet är inte ensamt om sin oro. I november 2017 gav en arbetsgrupp som granskat rehabiliteringen inför vårdreformen sin rapport till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Blå) och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C). Bland de 55 konkreta reformförslagen fanns en uppmaning att ta tillvara tredje sektorns rehabiliteringskunskap. I Finland erbjuder organisationerna rehabilitering för personer i arbetsför ålder vid minst 300 olika enheter. Ungefär nio av tio arbetar också med kamratstöd och rekreationsverksamhet. Rapporten påpekar att organisationerna bedriver forskning, utvecklar rehabiliteringsmetoder och testar nya verksamhetsmodeller förutom att de genom sina klientkontakter förstår sig på vilken rehabilitering som är till verklig hjälp i vardagen. Organisationerna fångar ofta upp de klienter som annars hotar bli utan hjälp inom den offentliga vården, skriver en enig kommitté.

I dag firas den internationella MS-dagen. MS är en kronisk neurologisk sjukdom med symtom som motoriska störningar, synstörningar och extrem trötthet. Orsaken är skadliga inflammationer i det centrala nervsystemet. Botande medicinering finns inte, däremot läkemedel som bromsar sjukdomsutvecklingen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning