Vårdreformen avancerar – frågan ska manglas av riksdagen före årsskiftet

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) vill inte avslöja vare sig prislappar eller omfattningen av de förväntade inbesparingarna i vårdreformen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) utlovar en förenklad version av vårdreformen, men vill inte avslöja vare sig prislappar eller omfattningen av de förväntade inbesparingarna.

Det var en talträngd minister som på fredagen berättade hur regeringen ska gå vidare med vårdreformen.

– Beredningen har pågått i ett halvt års tid under denna regeringsperiod. Vi har träffats minst en gång i veckan och betat av de mest centrala frågorna som berör finansieringen, personaldimensioneringen och de regionala förberedelserna, säger Kiuru.

Regeringens förslag bygger på en regional modell som förankras i 22 geografiska områden. Det handlar om 17 landskap och en särlösning för det nyländska landskapet som delas in i fem områden.

– Det handlar inte om att flytta väggar och bygga strukturer utan om att skapa ett nytt system som ger finländarna bättre tillgång till vård.

Nya statliga budgetanslag

Som ett första steg i processen lediganslår Social- och hälsovårdsministeriet nu 190 miljoner euro för att utveckla de tjänster som behövs för att vårdreformen ska bli verklighet.

Den ena potten på 120 miljoner euro är avsedd för "funktionell utveckling av tjänster" och den andra potten på 70 miljoner euro ska användas till konkreta projekt som stöttar vårdreformen. Ministeriet välkomnar i synnerhet ansökningar som förbättrar den psykosociala vården för barn och unga, uppsökande socialarbete eller lanseringen av familjecentraler.

Avdelningschef Pasi Pohjola, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och kanslichef Kirsi Varhila presenterade läget med vårdreformen på en presskonferens på fredagen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

– Pengarna kan sökas från och med den 20 januari och senast den sista mars. Vi räknar med att utbetalningen av statsbidragen ska ske innan sommaren, säger avdelningschef Pasi Pohjola på Social- och hälsovårdsministeriet.

Utöver det här lediganslås också 25 miljoner euro för projekt som främjar psykvården, sysselsättningsförmågan och den personliga budgeteringen för personer med funktionsnedsättning.

Eriksgata ska förankra förslagen

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har redan påbörjat en charmoffensiv som ska förankra reformen i regionerna. Hennes Eriksgata har hittills gått via Birkaland, Tavastland och Sydösterbotten.

– Fältet kan inte längre vänta. Vi har drivit vårdreformen i flera års tid redan och den politiska trovärdigheten blir lidande om vi skjuter upp det hela än en gång.

Ni utlovar inbesparingar i samband med vårdreformen. Hurdana belopp är det vi talar om?

– Vi måste förbättra produktiviteten och systemfelen, men det är fel utgångspunkt om man räknar med att spara pengar på social- och hälsovården. Jag vill inte nämna prislappar eller konkreta sparmål eftersom de bara leder oss vilse. Om folk mår bättre tack vare vårdreformen så sparar vi pengar, säger Kiuru.

Den förra regeringen glömde bort rätten till vård på sitt modersmål i beredningen av vårdreformen. Hur ska ni undvika detta misstag?

– Vi tar de språkliga rättigheterna på allvar. Vi måste helt enkelt göra vår hemläxa och följa grundlagen och språklagen när arbetet framskrider.

Samlingspartiets tidigare krav på valfrihet i vården och större manöverutrymme för privata aktörer har nu lagts på is.

– Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan vi måste anpassa oss till vad som är möjligt. Vi har skalat bort allt onödigt innehåll i beredningen. Valfriheten och de marknadsbaserade aspekterna som gäller privata aktörer har utelämnats i beredningen denna gång.

Hur ser tidtabellen ut?

– Vi räknar med att vårdreformen och alla tillhörande lagändringar kan behandlas av riksdagen innan årsskiftet. Behandlingen av frågan i riksdagen tar sedan så länge det tar. Statsmakten eller regeringen kan inte knorra att det tar för länge för att påskynda frågan. Det handlar om en stor reform som kräver en lång rad lagändringar.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning