Duodecim ger nya anvisningar om mögelskador – uppmanar undersöka byggnader

Bild: Lehtikuva/Jussi Helttunen

Läkaresällskapet Duodecim kommer med gemensamma anvisningar för hur läkarna ska vårda människor som får symptom av fukt- och mögelskador.

Duodecom rekommenderar dessutom att läkarna vid behov uppmanar patienterna att låta genomföra en vederbörlig teknisk undersökning av den fastighet de misstänker ligga bakom symptomen.

Duodecim betonar att man i utredningar inte kunnat bekräfta ett orsakssamband mellan fuktskador och hälsoproblem. Men genom att ingripa i risker i fastigheterna kan man ändå förebygga eventuella hälsoproblem.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46