Duodecim ger nya anvisningar om mögelskador – uppmanar undersöka byggnader

Bild: Lehtikuva/Jussi Helttunen

Läkaresällskapet Duodecim kommer med gemensamma anvisningar för hur läkarna ska vårda människor som får symptom av fukt- och mögelskador.

Duodecom rekommenderar dessutom att läkarna vid behov uppmanar patienterna att låta genomföra en vederbörlig teknisk undersökning av den fastighet de misstänker ligga bakom symptomen.

Duodecim betonar att man i utredningar inte kunnat bekräfta ett orsakssamband mellan fuktskador och hälsoproblem. Men genom att ingripa i risker i fastigheterna kan man ändå förebygga eventuella hälsoproblem.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning