Vårdnadshavare ska kunna se sina minderåriga barns uppgifter i webbtjänsten Mina Kanta

Vårdnadshavare ska ha tillgång till sina minderåriga barns Mina Kanta-sidor, även om barnen är över tio år gamla, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

En ändring i webbtjänsten Mina Kanta gör att vårdnadshavare kan se sina minderåriga barns uppgifter även om barnen är över tio år gamla.

Vårdnadshavarnas möjlighet att uträtta minderåriga barns ärenden ska utvidgas, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. Det här ska göras med hjälp av en ändring i den digitala social- och hälsovårdstjänsten Mina Kanta.

För tillfället kan vårdnadshavare bara se uppgifter om sina under tio år gamla barn på Mina Kanta-sidorna. I fortsättningen ska vårdnadshavarna kunna se sina minderåriga barns uppgifter även om barnen är över tio år.

En minderårig kan ändå, i enlighet med patientlagen, förbjuda att hälsouppgifterna utlämnas till vårdnadshavarna. I sådana fall behöver en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården bedöma att den minderåriga är förmögen att själv fatta det beslutet.

Övergången till den nya verksamhetsmodellen sker gradvis när de nödvändiga ändringarna har införts i patientdatasystemen runtom i landet.

Kanta-tjänsterna används av medborgare, apotek, socialvården och hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidorna kan man se sina egna hälsouppgifter och läkemedelsrecept.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning