Vårdkrisen fick Sipilä att ifrågasätta vilka bolag som lämpar sig för vård – "Andelslag bättre än aktiebolag"

Juha Sipilä funderar om bolag som har vinstintresset först alls lämpar sig för omsorgsbranschen – men säger inte direkt att aktiebolag är opassande. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Statsminister Juha Sipilä spår att problemen med vanvård fortsätter om det inte sker en förändring – men föreslår inte andra lagändringar än vårdreformen och personaldimensionering.

Förväntningarna på vårdbolagens framtida vinstresultat bådar inte gott, bedömer statsminister Juha Sipilä (C) med anledning av de uppdagade fallen av personalbrist och vanvård på vissa äldreboenden.

Han säger att han följt med utvecklingen med oro och bedömer att företag som inte lägger vården först "är i fel bransch".

– Företagens framtida resultat värderas väldigt högt. Och när förväntningarna på framtiden är höga, kan man inte möta dem på annat sätt än att höja vinsterna. Om det görs genom att pruta på vårdens kvalitet är man på fel väg, säger Sipilä som frågades ut om vårdläget på en lunch med politiska journalister.

Att man är i "fel bransch" om man inte lägger vårdkvaliteten som högsta prioritet framför vinster står i bjärt kontrast mot aktiebolagslagen, där bolaget klart har som syfte att bringa vinst åt sina ägare.

"Är man då i rätt bransch?"

Sipilä säger inte direkt att aktiebolag inte hör hemma i vårdbranschen, utan formulerar sig så här.

– Jag har funderat på det, och tycker själva att andelslag är en mer lämplig bolagsform i vårdbranschen än aktiebolag. Men jag tror inte det behövs några ändringar på beslutsnivå, eftersom det finns exempel också på aktiebolag som sköter sin vård, säger Sipilä och tillägger att vinst kan nås också genom att satsa på kvalitet.

– Värderingarna ska vara på första plats. Vinsten kan inte vara nummer ett, utan högklassig service. Om ordningsföljden är en annan – vilket de senaste fallen tycks tyda på – så måste man överväga om man är i rätt bransch.

I lagstiftningsväg föreslår han ändå inte tak på vinsterna, men nämner att regeringen redan begränsat företagens avdrag för koncernlån. Multinationella bolag kan genom att betala höga räntor för lån till sina moderbolag flytta vinster utomlands.

Personaldimensioneringen är tillsvidare Sipiläs förslag på lagskärpning. Centern har skiftat åsikt om personaldimensioneringen och stödjer att en miniminivå skrivs in i lagen.

Det är också en kontrast till regeringens tidigare plan – att krympa den rekommenderade personaldimensioneringen från 0,5 till 0,4 för att spara pengar. Det fanns på regeringens sparlista. Nu minns Sipilä inte varför på en direkt fråga.

– Jag minns inte varifrån det förslaget kom, men det var bra att det inte genomfördes.

Sipilä ser också vårdreformen som ett sätt att utöka övervakningen över de bolag som ska få registrera sig i landskapens serviceregister.

– Om jag var beslutsfattare i landskapet skulle jag kontrollera att själva vårdservicen är bolagets främsta intresse, i vilken mån man betalar skatt i Finland, och ägarstrukturen, säger Sipilä.

"Stor besvikelse, och skägget blir orakat"

På tisdagen satt grundlagsutskottet alltjämt och behandlade sitt utlåtande om den stora vårdreformen - landskapsreformen och valfriheten i vården.

Det är bara fem veckor kvar av riksdagsarbetet före val, och det går in på elfte timmen igen.

– Inte är det någons fel, men att riksdagen behandlat alla lagar i ett år och en del av lagarna ännu längre visar hur stor reform det är fråga om.

Risken är att vårdreformen inte hinner behandlas den här gången heller.

Sipilä grillades om bland annat vården under en lunchutfrågning med Politiska journalisters förening. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

– Det är en besvikelse i så fall, och skägget förblir också orakat, säger han med hänvisning till den stubb han odlat sedan i somras som ett slags playoffskägg.

– Men största besvikelsen blir i landskapen där man redan förberett sig länge. Det måste bli klart men det hänger på riksdagen.

Sipilä vill inte koppla sitt löfte om "resultat eller avsked" till dess öde, utan säger att riksdagsvalet blir den mätare där väljarna får sköta bedömningen. Centern ligger just nu lågt i opinionsmätningarna med 15,6 procent av väljarstödet i senaste Yle-mätning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning