Vårdjätten Pihlajalinna prickas för försummelser i äldreomsorgen

Vårdjätten Pihlajalinna prickas för försummelser i äldreomsorgen i Sastamala. Personalen hade bland annat förväxlat mediciner och lämnat de boende liggande på golvet. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beslutade förra fredagen att stoppa en del av verksamheten på Pihlajalinnas vårdhem Ikipihlaja Anne i Sastamala.

Pihlajalinna blev för två veckor sedan uppmanad att åtgärda en lång rad brister på vårdhemmet Ikipihlaja Anne i Sastamala. När regionförvaltningsverket gjorde ett kontrollbesök förra veckan upptäckte man att situationen hade förvärrats.

Vårdhemmet i Sastamala har sammanlagt 15 vårdplatser. Nu tvingas 5 av de boende flytta på grunda av de uppdagade bristerna. Enligt regionförvaltningsverkets överinspektör Saija Kujansuu har patientsäkerheten äventyrats på grund av personalbrist. Ledningen har försökt åtgärda problemet genom att kalla in studerande, väktare och långtidsarbetslösa. Många av de anställda saknar utbildning eller arbetserfarenhet inom äldreomsorgen, enligt regionförvaltningsverkets rapport.

I samband med kontrollbesöken har vårdhemmets boende bland annat påträffats liggande på golvet. Regionförvaltningsverket fick anmälningar om vårdhemmets försummelser i februari och oktober.

En stor andel av vårdarna hade inte fått någon handledning eller vägledning hur jobbet skulle göras, uppger regionförvaltningsverket i sin rapport. Väktare användes systematiskt som vårdare när det behövdes hjälp med att lyfta vårdhemmets boende.

Regionförvaltningsverket upptäckte även brister i medicineringen. Personalen hade bland annat glömt att byta smärtplåster och mediciner hade förväxlats så att en del boende hade fått fel mediciner.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning