Vårdfrågor väcker debatt bland SFP:arna – Strand föreslår läkarutbildning i Vasa

Svenska folkpartiet med ordförande Anna-Maja Henriksson i spetsen samlas till virtuell partidag under veckoslutet. … Bild: Sofia Jern/SFP

Under den första virtuella partidagen någonsin diskuterade Svenska folkpartiets medlemmar ämnen som sysselsättning, rösträttsålder och coronaepidemin. Dessutom väckte vårdfrågor många tankar bland mötesdelegaterna.

Föga förvånande var coronaepidemin ett ämne som nämndes otaliga gånger under den allmänpolitiska debatten på Svenska folkpartiets partidag.

På grund av epidemin är partidagen för första gången någonsin virtuell, och ingen kunde undgå att mötesdelegaterna klart hellre hade velat se en partidag med människomöten, utväxling av kramar i korridorerna och sena kvällssammankomster.

Utöver epidemin var bland annat vårdfrågor och den planerade vårdreformen ett ämne som nämndes i flera anföranden.

Respektera våra vårdare

Riksdagsledamoten och Vasa stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i sitt anförande fram vikten av att åtgärda landets läkarbrist.

– Finland behöver ytterligare en medicinsk fakultet. Det är ingen skillnad om de utökade studieplatserna förverkligas som fler platser vid nuvarande fakulteter eller som en helt ny fakultet.

Strand ser Vasa som en naturlig och lämplig plats att grunda en ny fakultet, och orsakerna är enligt honom många.

– Vasa centralsjukhus har ett nationellt ansvar över patientsäkerheten, här finns sedan tidigare sex högskoleenheter, här har gjorts rekordmånga industrisatsningar nyligen och här finns starka språkkunskaper, sade Strand.

– Då den digitala vården och mycket annat utvecklas så är det helt naturligt att Svenskfinland kan bygga upp medicinska tjänster som betjänar övriga Norden.

Också Regina Koskinen från SFP i Egentliga Finland lyfte fram vårdfrågor, och specifikt bristen på vårdpersonal.

– Senast nu under pandemin har det blivit tydligt för oss finländare att vi har en högklassig vård. Vårdarna har ständigt funnits där, men det som bekymrar mig är hur länge de finns där, sade Koskinen.

– Vi behöver hitta hållbara lösningar och se långsiktigt på frågan. Social- och hälsovårdsbranschen behöver ett ordentligt lyft och våra vårdproffs ska bemötas med den respekt de förtjänar.

Koskinen sade att vårdarna behöver få fler kollegor, rimlig arbetstid och en adekvat ersättning för jobbetde utför.

"Vårdreformen inte perfekt med nödvändig"

Den planerade vårdreformen väckte också många tankar.

Bland annat Ralf Skåtar, ordförande för Förbundet Svenska Seniorer i Finland, lyfte fram de förändringar som vårdreformen kommer att innebära.

Skåtar sade att det i dag är svårt att få en remiss ifall man behöver specialiserad sjukvård.

– Jag tror att detta kommer att förbättras då hela vårdkedjan finns under samma tak.

Skåtar betonade också att närståendevården och hemvården måste förbättras samt att väntetiderna måste förkortas.

– Långa väntetider leder till skadliga effekter för den vårdbehövande. Vi bör ha en tillräcklig, effektiv och flexibel organisation och personal.

Också riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi var inne på vårdreformen. Hon sade att vissa partier felaktigt påstår att vårdreformen skulle ha en koppling till kommunalvalet.

– De vill felaktigt påskina att en brakseger i valet betyder att regeringen faller och att de efter det kan få till stånd en fungerande vårdreform. Vi vet alla att så är inte fallet, sade Rehn-Kivi.

– Regeringen står stadigt också efter kommunalvalet och den föreslagna vårdreformen har nu de bästa förutsättningarna för att gå igenom av alla de förslag som beretts under de senaste 20 åren.

Rehn-Kivi sade att förslaget till vårdreform visserligen innehåller en del brister, men hon anser ändå att reformen i sin nuvarande form är både rättvis och nödvändig med tanke på hela Finlands befolkning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning