Vårdfacket: Vårdreformen föder ojämlikhet

Vårdreformen föder regional ojämlikhet, anser fackförbundet Super.Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super anser att den regionala jämlikheten inte kommer att förverkligas i den planerade vård- och landskapsreformen.

Enligt Super kommer den egna förmögenheten och boningsorten att avgöra hurdana vårdtjänster som man kan välja mellan.

Super hänvisar till social- och hälsovårdsutskottets betänkande som uppger att tillgången på tjänster kommer att förbättras i vissa delar av landet medan glest befolkade områden får nöja sig med ett snävare utbud av vårdtjänster.

– Vårdtjänster tillkommer inte i glest befolkade områden, vilket innebär att medborgarna inte har verklig valfrihet. Är det här förenligt med grundlagen, frågar Heikki Isosaari i ett pressmeddelande.

Isosaari är ordförande för Supers representantskap som har fackförbundets högsta beslutanderätt.

Privata vårdproducenter placerar inte sina enheter i områden där det föreligger en risk att kundunderlaget är för litet. De som bor utanför tätorter är inte i en jämlik situation, skriver Super i pressmeddelandet.

Supers representantskap sammanträder i Helsingfors på fredagen. Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super har cirka 90 000 medlemmar.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08