Vårdfacket: Vårdreformen föder ojämlikhet

Vårdreformen föder regional ojämlikhet, anser fackförbundet Super. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super anser att den regionala jämlikheten inte kommer att förverkligas i den planerade vård- och landskapsreformen.

Enligt Super kommer den egna förmögenheten och boningsorten att avgöra hurdana vårdtjänster som man kan välja mellan.

Super hänvisar till social- och hälsovårdsutskottets betänkande som uppger att tillgången på tjänster kommer att förbättras i vissa delar av landet medan glest befolkade områden får nöja sig med ett snävare utbud av vårdtjänster.

– Vårdtjänster tillkommer inte i glest befolkade områden, vilket innebär att medborgarna inte har verklig valfrihet. Är det här förenligt med grundlagen, frågar Heikki Isosaari i ett pressmeddelande.

Isosaari är ordförande för Supers representantskap som har fackförbundets högsta beslutanderätt.

Privata vårdproducenter placerar inte sina enheter i områden där det föreligger en risk att kundunderlaget är för litet. De som bor utanför tätorter är inte i en jämlik situation, skriver Super i pressmeddelandet.

Supers representantskap sammanträder i Helsingfors på fredagen. Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super har cirka 90 000 medlemmar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning