Värdet på bostadshandeln steg till 19 miljarder euro

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

2017 var ett gott år för bostadshandeln. Värdet på affärerna steg till 19 miljarder euro, vilket är en ökning på nästan 3 miljarder jämfört med året innan.

Fjolåret var bra för bostadshandeln, uppger Centralförbundet för fastighetsförmedlarbranschen (KVKL). Enligt förbundets siffror steg värdet på bostadshandeln till 19 miljarder euro.

Det är en rejäl förbättring jämfört med året 2016 då bostadsaffärernas sammanlagda värde uppgick till nästan 16,5 miljarder.

Det som drev affärerna i fjol var nybyggen, men även äldre bostäder gick bra åt.

– Det fjärde kvartalet 2017 var som helhet bra även för gamla bostäder. Speciellt i huvudstadsregionen, där handeln ökade märkbart. Tack vare ett gott sista kvartal ökade tillväxten på årsnivå, säger Jukka Malila, vd för KVKL, i ett pressmeddelande.

Kvadratmeterpriserna för gamla bostäder ökade med 2,5 procent i huvudstadsregionen. I resten av landet förblev de så gott som på samma nivå. Värdet på handeln uppgick till 9,3 miljarder, vilket innebär en ökning med 4 procent.

– För närvarande är bostadshandeln överlag stabil. Konsumenternas förtroende för ekonomin, den goda sysselsättningsutvecklingen, flyttrörelsen, värderingen av ägarboende och den fortsatt låga räntenivån upprätthåller bostadshandeln, säger Malila.

Merparten av handeln äger rum i de större städerna och huvudstadsregionen. I mindre städer och på landsbygden är utvecklingen lugnare.

Jämfört med Sverige och Norge är prisutvecklingen i Finland moderat. I grannländerna har bostadspriserna ökat betydligt snabbare.

Totalt bytte 63 700 aktiebostäder ägare år 2017.

Antalet sålda gamla villor var 13 200. Värdet på villahandeln var kring 2,4 miljarder, en ökning på 5 procent jämför med året innan.

Samtidigt såldes 3 500 villatomter. Affärerna ökade med 5 procent, men är fortfarande långt ifrån rekordåret 2005 då de steg till hela 9 000.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning