Värdet på bostäder vid västmetrostationer har stigit

Vid Idrottsparkens metrostation i Hagalund byggs bostäder.Bild: Leif Weckström

Priserna på bostäder i närheten av västmetrostationerna steg med drygt 4 procent från byggstarten av metron 2010 till och med 2016. Och det finns inga tecken på att priserna är på väg neråt.

En undersökning som Helsingfors stadskansli gjort visar att priset på bostäder som finns inom en radie på 800 meter från närmaste västmetrostation steg mer än priset på bostäder längre bort. Ökningen är fyra procent från byggstarten 2010 till och med 2016 – drygt ett år innan trafiken började. I snitt betyder det 160 euro­ per kvadratmeter.

Värdet på bostadsbeståndet kring metrostationerna har ökat med 300 miljoner euro. Det här gäller drygt 28 000 boende fördelade på 1,7 miljoner bostadskvadratmeter. Grunden till analysen utgörs av en statistik från fastighetsförmedlarnas centralförbund.

– Det blir intressant att se hur utvecklingen fortsätter. Det är givetvis svårt att förutspå, men jag tror att när områdena utvecklas och mer service och tjänster erbjuds så höjs priserna, säger forskare Oskari Harjunen på Helsingfors stad.

Undersökningen visar inte hur priserna på hyresbostäder utvecklats. Harjunen tror ändå att hyrorna på bostäder vid västmetrostationerna också stigit.

– Det är klart att hyresvärdar vill få ut en maximal avkastning av sina investeringar och goda förbindelser är ett argument när man säljer eller hyr ut.

I hela Esbo och Grankulla har priset på bostäder mellan åren 2010 och 2017 stigit med 12 procent. Till exempel i Hagalund har prisutvecklingen gått raskt uppåt. Det gäller också prisutvecklingen på bostäder som är belägna längre än 800 meter från stationen. När en bostad i Hagalund i medeltal kostade 3 800 euro per kvadratmeter 2010 är motsvarande summa 2017 över 4 900 euro. På hela Drumsö har priserna på bostäder stigit med 30 procent på sju år.

Ingen ökning i öst

Däremot har västmetron inte haft någon större inverkan på priserna på bostäder vid stationerna i öst.

– Men undersökningen är gjord på statistik till och med 2016 då trafiken västerut ännu inte hade börjat. Det blir intressant att se hur priserna på bostäder vid metrostationerna i öst ser ut i framtiden – speciellt när Fiskehamnens område står färdigt.

Harjunen tror att undersökningen också ger grund för framtida stadsplanering. Byggandet av nya bostäder koncentreras i huvudstadsregionen till områden med spårbunden trafik. Samtidigt med västmetrons förlängning börjar byggandet av spårjokern.

– Utifrån undersökningen så borde man utveckla stadsstrukturen så att områdena kring metrostationerna blir täta. Då utnyttjas också det stigande värdet på tomter och bostäder allra effektivast, säger Harjunen.

Thomas Mattinen är fastighetsförmedlare på Aktia. Han förmedlar lägenheter bland annat i Esbo och kan bekräfta prishöjningen. Spårbundna allmänna kommunikationer är ett trumfkort på bostadsmarknaden.

– Västmetrostationernas omgivningar är lockande för köpare och investerare. Det gäller både nya och gamla bostäder. De nya bostäderna har också en tendens att höja priserna på gamla bostäder. En höjning i bostadspriserna måste också ses ur ett större perspektiv än bara västmetron eller spårbunden trafik. Huvudstadsregionens dragningskraft är stor, säger Mattinen.

Harjunen och Mattinen tror också på en höjning av priserna på bostäder på sträckan mellan Mattby och Stensvik. Mattinen tror också att priserna knappast sjunker på områden med matartrafik till västmetrostationerna.

– Mattby är attraktivt. Det märks på efterfrågan och priser på både nya och gamla bostäder. Mattby är ju ett område som erbjuder all service och tjänster, säger Mattinen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00