Värderade statsminister Juha Sipilä

Statsminister Juha Sipilä. Bild: Roni Rekomaa

Det är uppenbart att svenskspråkiga patienter inte kommer att få kvalitativ vård på eget språk i ett område utan förankring i en tvåspråkig omgivning.

Österbottningarna har alltid varit kända för att välja sin egen väg. Ofta har vi säkert förefallit besvärliga då vi inte velat underordna oss överheten. I gengäld har vi alltid varit trogna vårt land och tagit stora risker för att tjäna det, bland annat med att ordna vapentransporter över Kvarken under självständighetsrörelsen. Då riskerade vanliga bybor livet i kampen för det som kändes rätt, ett självständigt Finland.

Österbotten toppar all statistik om invånarnas belåtenhet och för några veckor sedan kunde forskningsinstitutet MDI påvisa att Vasaregionen till och med gått förbi Helsingfors ifråga om framgång. Det är förstås bara ett nedslag i historien, men man kan inte förneka att framgången också är ett resultat av att tänka själv.

Det är sällan, värderade statsminister, som vi vänder oss till Er för stöd. Vi anser oss inte få gehör för våra rättigheter som godkändes av Era föregångare i samband med statsbildningen år 1917 och i den grundlag som godkändes därefter och som uppdaterades år 2000. Det finns långtgående planer som innebär att befolkningen i Österbotten fråntas sin grundlagsenliga rätt till specialiserad vård på eget modersmål. Vi hoppas att dessa planer att koncentrera en stor del av den specialiserade sjukvården till Seinäjoki från Vasa endast är illvilliga rykten och att Ni, ifall detta stämmer, korrigerar detta.

Det är uppenbart att svenskspråkiga patienter inte kommer att få kvalitativ vård på eget språk i ett område utan förankring i en tvåspråkig omgivning. Enligt tidigare grundlagstolkning är språket en faktor som går före ekonomi och geografi då olika grundrättigheter vägs mot varandra. Vi har påpekat detta, men mötts av stumma väggar. Den så kallade språkkonsekvensbedömning som nu presenterats är en skam för vår rättsstat och det finns all orsak för befolkningen att vara upprörd.

Ni, värderade statsminister, är ansvarig för rikets styre och att landet följer de förpliktelser som ingicks i samband med statsbildningen och vars grundvalar vi tillsammans försvarat i krig. Våra rättigheter skall bygga på lag. Det förslag som nu föreligger styr dessutom på ett godtyckligt sätt bort gemensamt förvärvade skattemedel från Österbotten samtidigt som vi inte får något i gengäld. Också därför reagerar vi.

Dagens värld kan inte mera delas in i kartor. Framgång föds av människor och företag som på ett innovativt sätt lyckas skapa nätverk i världen. Österbotten är ett gott exempel i Finland som lyckats med det. Vi motsätter oss tankarna att vårt kustnära läge i ministerierna räknas till vår nackdel, eftersom upplandet bara kan bilda en halvcirkel, inte en hel. Vid kusten har alltid bildats mötesplatser som fött handel.

Jag vill med detta brev göra Er, värderade statsminister, medveten om planerna att behandla den svenskspråkiga befolkningen orättvist. Ni i Er position kan sätta stopp för dem.

Rurik Ahlberg kommundirektör i Korsholm

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning