Vårdens betydelse minskar inte med ny förvaltning

Bild: KSF Media arkiv-Lina Enlund

Vården flyttas från kommunerna upp ett förvaltningssteg. Frågor som vård på svenska och lokal service förblir lika viktiga som tidigare och borde engagera väljarna då det i januari blir välfärdsområdesval.

En politisk långkörare nådde mållinjen till midsommar. En social- och hälsovårdsreform har stötts och blötts av åtta olika regeringar i mer än 15 år och nu har en version slutligen godkänts i riksdage...