Vården på svenska

"Ett tillräckligt stort språktillägg torde motivera aktiva yrkesutövare och utgör i så fall en marginell kostnad inom helhetskostnaderna för vårdreformen."

Christina Gestrins inlägg i HBL 27.12 belyser helheten i utvecklandet av vårdreformen i Nyland. En evighetsfråga tycks vara hur man kan garantera service på svenska. En utmärkt konkret åtgärd har gjor...