Finlandssvensk språkvetare skapade integrationsverktyg för flyktingar – "Bildstöd kan vara till stor hjälp”

Lorna Bartram upplevde ofta att hon som finlandssvensk inte blev förstådd när hon pratade sitt modersmål i Helsingfors. Erfarenheten blev en drivkraft för att jobba med kommunikation och integration. Bild: Heidi Hakala/SPT

Människor på flykt är en utmaning för vården – läget är ofta akut och man delar inte språk. I Sverige har finlandssvenska Lorna Bartram varit med och utvecklat integrationsverktyget Kom hit flykting, som likaväl kan användas i Finland.

Det så kallade "vårdknippet" ser rätt anspråkslöst ut. Det är ett block med bilder på olika vårdsituationer – till exempel vaccinering, blodprov eller urinprov – och text på svenska samt ett annat spr...