Vårdbolag i Esbo startar seniorhotell med timtaxa och nätbokning

Seniorhotellet satsar också på tilläggstjänster, men de ingår inte i all inclusive-priset på 230 euro per dygn. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Seniorhotellet Villa Ainola, som öppnar i norra Esbo i augusti, inför ett koncept där klienten väljer sina korta vårdperioder utanför hemmet i stället för att anpassa sig till dem kommunen delar ut.

Det privata vårdhemmet Villa Tapiola i Esbo har i dag plats för trettio demenssjuka klienter med långvårdsbehov, men i höst öppnar bolaget bakom vårdhemmet också ett hotell med fjorton rum.– Vi hade b...