Vardagssocialism är samhällets stöttepelare

Socialismens betydelse för praktisk handling och livslevande verklighet är dess styrka.

Två läsvärda artiklar om socialism publicerades i HBL (14.3 Fredrik Sonck, 20.3 Folke Sundman). Dessa två belästa män väger teoretiskt socialismens värdegrund med gradering av dess betydelse i dagens samhälle med verkan på nutidens människors beteende.

Sonck känner jag inte, av bilden att döma är han en ung man. Min bekantskap med Folke Sundman härstammar från början av 1970-talet, han var då ung och modig socialist, stilrent på den tiden kallade vi officiellt varandra "kamrat". Vid det laget hade jag redan varit med i arbetslivet cirka 25 år, hade ringa teoretiska kunskaper om socialismen, men som kroppsarbetare utan skolbildning kände jag mig själv som vardagssocialist. I de svenskspråkiga kretsar där jag levde och arbetade kändes det ensamt, på fritiden i socialdemokratiska föreningslivet erkändes jag aldrig av de unga lärda som renhårig socialdemokrat.

För mig som är två generationer äldre än ovannämnda män är det ändå intressant att läsa deras analyser av socialismens betydelse i nutid. Journalisten Soncks syn på socialist och ordets tvinade betydelse globalt i världen talar tydligt: "Det finns något farligt i ordet". Sundman, ännu aktiv socialdemokrat, vill fortsätta kampen med att debattera "hur mycket socialism vi behöver".

För egen del kan jag säga att ju längre jag lever och har förmåga att se och höra hur brutalt människor behandlas globalt av egoistisk kapitalism dess mera är jag övertygad om att den vanliga människan överlag i vardagen behöver demokratisk socialism, behovet är minst lika aktuellt som det var för hundra år sedan.

Socialismens betydelse för praktisk handling och livslevande verklighet är dess styrka. Den finns i människans sinne och framkallas naturligt av vardagens verklighet. Ordet socialism är inte farligt och dess verkan gagnar samhällets funktion och människans behov av jämlikhet.

Per-Erik Johnsson, Lovisa

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning