Vardagsmat eller att förgifta med gott humör

Jarkko Niemi och Jouko Klemettilä i Stadsteaterns nyskrivna kökskomedi, om hur man vinner en restaurangrecensents gunst utan alltför stora ansträngningar eller höga kostnader. Bild: Jaakko Vuorenmaa/Pressbild

Timo Kahilainens och Heikki Vihinens Le Coq som uruppförs på Stadsteatern är en saktmodig och lite pratig men sympatisk komedi, som använder säkra val.

Stadsteaterns nya komedi Le Coq – taistelu ravintolasta (Le Coq – kampen om restaurangen) är en uppsättning som balanserar mellan olika genrer och stilar. Efter ett tag börjar de olika tonlägena tillt...