Vård på svenska i Nyland – en utopi eller möjlighet?

Bild: Wilfred Hildonen

På många håll i Nyland är det i dag enbart slumpen som avgör om en svenskspråkig kund möter svensktalande personal. En koncentration av de svenskspråkiga tjänsterna till vissa serviceställen är ett sätt att ta vara på språkkunnig personal och stärka den svenskspråkiga kundservicen.

En positiv följd av föregående regerings landskaps- och social- och hälsovårdsreformer var att den svenskspråkiga social- och hälsovården i Nyland utreddes inom ramen för projektet Nyland 2019.Projekt...