Varannan vet inte när de ska ta nästa spruta

Eget ansvar. Vaccinationskorten ersätts så småningom av den information som förts in i Kanta-databasen. Bild: Mostphotos

En ny undersökning visar att i synnerhet ensamma äldre män i storstäder inte vet vad de är vaccinerade mot. Men i jämförelse med de svenskspråkiga barn som inte alls vaccineras verkar det vara ett litet problem för folkhälsomyndigheterna.

Välutbildade kvinnor i åldern 35–49 som bor i hushåll med barn och som tjänar förhållandevis mycket pengar har ofta bra koll på sina vaccinationer. Många av dem har ett uppdaterat vaccinationskort, till skillnad från lågutbildade män som bor ensamma. Enligt undersökningen som läkemedelsinformationscentret låtit göra anser sig hela tre av fyra ha vaccinationsskyddet i skick – men bara varannan vet när det är dags för nästa vaccination.

Vilka vaccinationer ska vara i kraft, Harri Saxén, ordförande för den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor?

– Difteri, polio, stelkramp och mässling. Om man reser även hepatit B.

Ju äldre man är, desto svårare är det att reda ut vilka vaccin man fått. Man får leta bland gamla dokument eller ringa runt till vårdenheter i före detta hemkommuner för att spåra vaccinationer före 2009.

På sajten rokotustieto.fi kan man genom att ange kön och födelseår få en lista på vilka vaccin man sannolikt har fått. Tills vidare finns informationen bara på finska och man får inte ett rakt svar på när man behöver en ny dos för att upprätthålla skyddet. Det hittar man bland annat på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbsidor.

Och nej, enligt Saxén kan man inte gå till sin vårdcentral och ta ett blodprov som visar vad som behöver fyllas på.

Vattkoppor i höst

Det nationella vaccinationsprogrammet har vuxit det senaste decenniet med pneumokockvaccin samt vaccin mot rota-virus och HPV, och kostar nu staten 23,8 miljoner på årsnivå. Nytt för i höst är vaccinet mot vattkoppor.

Enligt Heini Salo, vaccinforskare på Institutet för hälsa och välfärd THL, är det finska systemet med centraliserad vaccinupphandling kostnadseffektivt. För drygt 200 euro har man gett en ung finländare alla vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet.

– Motsvarande kostnad i Tyskland är över 1 000 euro, säger Salo.

En allt större plump i protokollet för modellandet Finland är de områden på kartan där andelen vaccinerade fallit under kritiska nivåer. Det har skrivits mycket om vaccinmotståndet i Jakobstadstrakten och Harri Saxén och hans kolleger väntar att en mässlingsepidemi förr eller senare bryter ut någonstans i svenska Österbotten.

– Det räcker med att en turist kommer dit med smittan. Mässlingsepidemier i Tyskland, Italien och Frankrike har brutit ut i motsvarande samhällen, säger han.

I så fall får folk mässling. Varför är det allvarligt?

– Fem procent av barnen som smittades i Nederländerna fick akutvård. När barn får permanenta skador måste man börja fundera på nackdelarna.

Vaccinkritiska bloggare ifrågasätter flockimmunitet och varnar för att vaccinerade barn kan smitta andra i sin omgivning.

– Det finns alldeles tillräckliga bevis för att flockimmunitet existerar även när folk har vaccinerats, man behöver inte insjukna. Det stämmer att vaccinerade kan smitta personer i sin omgivning efter att de fått vaccin mot rota-virus eller mässling, men det är samma försvagade variant av viruset som vaccinet innehåller.

Fakta biter inte

Harri Saxén är professor vid Helsingfors universitet och infektionsläkare på Barnkliniken. Han säger sig under åren ha lärt sig att det inte lönar sig att börja argumentera med fakta när det kommer in föräldrar med ett sjukt barn som visar sig vara ovaccinerat.

– Jag brukar titta föräldrarna i ögonen och säga att jag förstår att de vill sitt barn väl.

I vissa fall väljer föräldrarna att vaccinera barnen efter att de tillfrisknat från sjukdomen – som alltså kan vara vad som helst som föranleder vårdkontakt, det behöver inte vara mässling. I andra fall är och förblir föräldrarna orubbliga i sin vaccinskepsis.

Efter Pandemrix-skandalen har misstron mot nya vacciner ökat. Bland flickorna födda 2002 har 71,9 procent valt att ta HPV-vaccinet, vars potentiella bieffekter har diskuterats i flera länder.

Som vuxen får man lov att ansvara för sina egna vaccinationer. På samma sätt uppfattar många föräldrar att de måste värna om barnens hälsa och tvekar kanske när det gäller HPV-vaccinet. Kan man som förälder verkligen sätta sig in i vad det handlar om?

– Vårt samhälle är så komplicerat att du är tvungen att lita på experter. Tänk till exempel på alla tillsatsämnen i maten. När det gäller HPV-vaccinet börjar vi ha så mycket erfarenhet att jag tycker att det kan anses vara tryggt, säger Saxén.

Några nya vaccin kommer inte att tas in i det nationella vaccinationsprogrammet den närmaste tiden. En arbetsgrupp tillsätts senare i år för att utreda om även pojkar behöver HPV-vaccin.

Ägs av Läkemedelsindustrin, som är läkemedelsbranschens intresseorganisation

Upprätthåller information om läkemedel och ordnar kurser och annan utbildning

Ansvarar för Pharmaca Fennica, laakekortti.fi, laakeinfo.fi och laaketutkimukset.fi.

Har ett 20-tal anställda och ett kontor på Högbergsgatan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning