Våra tomater bantar sitt klimatavtryck, närmar sig de spanska

De inhemska tomaternas klimatavtryck har minskat med 60 procent på 15 år, men det är fortfarande omkring fem gånger större än de spanska tomaternas. Å andra sidan är vattenavtrycket klart mindre och skörden per kvadratmeter hög i inhemska växthus. Bild: Onni Ojala/Handelsträdgårdsförbundets bildbank

Den inhemska tomatens klimatavtryck har mer än halverats på drygt tio år. Det är främst för att alltfler växthus frångått oljeuppvärmning. En fortsatt energiomställning är det effektivaste sättet att minska på avtrycket ytterligare, visar en färsk studie.

Den inhemska växthusproduktionen har mer än halverat sitt klimatavtryck under de senaste femton åren. Från 2004 till 2017 minskade avtrycket med 57 procent. Det är främst tack vare att växthusen i hög...