Våra möten med tiggare är också möten med oss själva

Jag förhåller mig också avvisande när en tiggare som jag gett mer än några småmynt blir hoppfull och begär mer. Samtidigt förstår jag ju de här beteendena, jag förstår att de ur tiggarens perspektiv är fullt rationella – precis som när en tiggare lugnt säger "Jag har Swish".

Det känns fel, är vi många som tänkt när vi sett de bulgariska och rumänska tiggarna, många av dem romer, som i flera år har suttit på våra gator. "Det känns fel" heter också en avhandling av en...