Våra brokiga partier

Jag tycker mig se att knappast något av våra partier företräder en enhetlig idé eller stöds av väljare med en klar ideologi.

Med runt sextio dagar till riksdagsvalet och en månad mer till EU-valet kan en titt på vår partikarta vara befogad. Vad och vem företräder våra kära partier? Finns det verkliga ideologiska skilj...