Våra böcker, våra jag

Det är rätt intressant att observera hur vår postfaktuella tid behandlar böcker och skandalerna kring dem.