Var vill du att hälsostationen eller barnrådgivningen finns?

Välfärdsområdesvalet närmar sig. Kandidatlistorna fylls och reklamplatserna bokas. Valet hänger ihop med vårdreformen. Den största förändringen är att social- och hälsovårdstjänsterna flyttas från kommunerna till välfärdsområdet. Här i Nyland har vi fyra välfärdsområden: Västra Nyland, Vanda-Kervo, Mellersta Nyland och Östra Nyland. Helsingfors är ett eget område, där inget val ordnas. Den 23 januari går vi till valurnorna för att för första gången välja ledamöterna till välfärdsområdesfullmäktige. Fullmäktige blir det högst beslutsfattande organet när det gäller social- och hälsovårdsfrågor samt räddningsväsende.

Avsikten med vårdreformen är att tillgången till social- och hälsovårdsreformen ska bli bättre och rättvisare. Samtidigt ska skillnaderna i välfärd och hälsa minskas. Med tanke på den åldrande befolkningen är det viktigt att trygga tillgången till kunnig arbetskraft.

Även om det handlar om en administrativ reform, berör den alla – både unga och gamla. Var vill du att hälsostationen eller barnrådgivningen finns? Hur ska de äldre skötas? Eller hur går det med servicen till personer med funktionsnedsättning? Ledamöterna som väljs till välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om dessa frågor. För mig är det viktigt att vi har kvar närservicen, att man inom en rimlig tid får tid hos läkaren och att det finns lågtröskeltjänster för barn och unga som behöver stöd. Att få vård och service i rätt tid på eget modersmål är viktigt för både individen och samhället.

Jag hoppas på en livlig valdebatt och ett högt valdeltagande i det historiska första välfärdsområdesvalet den 23 januari!

Nina af Hällström, vice ordförande, SFP i Nyland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning