Var tredje känner sig ensam och småäter mer under krisen

Coronaepidemin har gjort oss ensammare. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Småätandet har ökat och det sociala umgänget minskat, visar siffror av Institutet för hälsa och välfärd.

Coronaepidemin och de restriktioner den fört med sig har satt sina spår i befolkningen, visar en kartläggning som Institutet för hälsa och välfärd gjort av folkhälsan.

Speciellt har det sociala umgänget minskat. Över 60 procent av personer i arbetsför ålder säger att de börjat hålla mindre kontakt med släktingar och vänner.

Var tredje känner en minskad närhet till andra människor medan känslan av ensamhet ökat.

När de som svarar tar ställning till framtiden säger 40 procent att de blivit mindre hoppfulla. Kvinnor är mer negativa än män.

En tredjedel säger ett de småäter mer och äter mer godsaker. De flesta säger ändå att inga större förändringar skett i matvanorna.

När det gäller motionsvanor rör en del på sig mer, en del mindre.

"Där en får energi att röra på sig under distansarbetsdagen måste en annan lägga all sin energi på att klara av vardagen", säger Annamari Lundqvist, ledande forskare vid institutet, i ett pressmeddelande.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning