Var tredje förare tvingas väja för mobilanvändare – två av tre använder telefonen då de kör

Bild: Anna Back/SPT

Nästan två av tre använder sin mobiltelefon samtidigt som de kör bil. Det visar en enkätundersökning gjord av Trafikskyddet i november förra året.

Trafikskyddet hoppas att deras enkät ska ge en bättre bild av hur omfattande problemet med mobilanvändning i trafiken är. Undersökningen visar bland annat att över en tredjedel av förarna har varit tvungna att väja eller ändra hastighet på grund av en annan förare som använt sin mobiltelefon i trafiken.

– Undersökningen visar att mobilanvändning i trafiken är något folk stöter på dagligen och att det orsakar farliga situationer. Problemet är dock betydligt större i till exempel Kanada. Där spelar mobilanvändning en roll i var fjärde olycka som leder till dödsfall, säger Petri Jääskeläinen, planerare på Trafikskyddet

Problemet med att folk använder sin mobiltelefon när de rör sig i trafiken är knappast något nytt fenomen. Jääskeläinen berättar att man följt situationen i Finland i ungefär fem år. Att samla statistik om mobilanvändning och hur många olyckor det orsakar i trafiken är dock krävande.

– Det är sällan någon med som kan observera om föraren använder mobiltelefon när en olycka inträffar. Det finns heller inte information eller statistik hos polisen, säger Jääskeläinen.

Han meddelar att Trafikskyddet kommer att genomföra liknande undersökningar i framtiden.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning