Var tredje finländare vill radera sina uppgifter från sociala medier

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

I maj 2018 träder EU:s nya dataförordning i kraft men enligt en färsk enkät känner endast få finländare till vad reformen egentligen går ut på.

Enligt enkäten som analysföretag SAS Institut låtit göra har endast 29 procent av finländarna hört talas om den nya dataskyddsförordningen. Efter att deltagarna i enkäten fick veta vad reformen går ut på uppgav mer än 70 procent att de ville ha tillgång till sina personliga uppgifter på nätet.

– Medan dataskyddsförordningen är rätt okänd för många konsumenter kan man säga samma sak om olika organisationer. En tidigare undersökning som vi gjort i Europa visade att varannan organisation saknade en strategi för förordningen, säger direktör Henrikki Hervonen på SAS Institute i ett pressmeddelande.

Mer än häften av finländarna planerar att vid behov utnyttja sina medborgerliga rättigheter då den nya EU-förordningen träder i kraft den 25 maj nästa år.

72 procent vill ha tillgång till sina personliga uppgifter.

32 procent vill att företag som upprätthåller olika sociala medietjänster ska avlägsna deras uppgifter. 12 procent vill att deras före detta eller nuvarande arbetsgivare ska avlägsna deras uppgifter från sina databaser.

33 procent vill ha tillgång till de uppgifter som olika sociala medietjänster lagrar om dem. 32 procent är intresserade av vilka uppgifter bankerna samlar in och 28 procent vill veta vilka uppgifter försäkringsbolagen har i sina register.

29 procent har planer att förbjuda sociala medieföretag från att utnyttja deras personliga information i marknadsföringssyften.

– Att få tag på en enskild kunds uppgifter kan vara rätt svårt för många organisationer eftersom informationen brukar vara lagrad i olika databaser. I fortsättningen måste organisationerna dock leta fram, utvärdera och kategorisera alla delar av kundernas information så att kraven i förordningen uppfylls, säger Hervonen.

Finländarna är framför allt intresserade av vilka uppgifter som olika sociala medietjänster lagrar. Också bankernas och försäkringsbolagens databaser intresserar många.

– Nästan var tredje finländare uppger att de vill radera sina uppgifter från olika företag som upprätthåller sociala medier.

SAS Institutet uppmanar också olika föreningar och ideella organisationer att vara på alerten eftersom var femte deltagare i undersökningen uppgav att de vill avlägsna sina uppgifter från olika politiska organisationers och välgörenhetsorganisationers register.

– Matbutikernas stamkundsprogram har diskuterats en hel del men de lyftes inte direkt fram i vår enkät. Cirka 15 procent av deltagarna vill att matbutiker ska sluta profilera dem eller utnyttja deras uppköpshistorik.

Undersökningen gjordes av företaget Synoint i november och sammanlagt 1 001 finländare i åldern 18–80 svarade på enkäten. Undersökningen är demografiskt representativ av befolkningen.

Registerförare ska se till att de informerar öppet, tydligt och begripligt om sin behandling av personuppgifter. Uppgifterna ska vara lättillängliga.

Registerförare ska även informera om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter.

Den registrerade ska ge ett tydligt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Ett barn behöver vårdnadshavarens samtycke eller fullmakt för att använda informationssamhällets tjänster.

Källa: Dataombudsmannens byrå

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning