Var tionde orkar inte jobba till pensionen

Det finns stora skillnader mellan personer med låg utbildning och högutbildade, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL. Bild: Ari Sundberg/SPT

Många tror att de inte kommer att orka arbeta till pensionsåldern på grund av hälsoskäl, enligt en undersökning i flera städer.

Kring var tionde vuxen upplever betydande psykisk påfrestning, skriver Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande. Vanligast är det bland personer i åldern 20–54, av vilka det gäller 14 procent.

Informationen är ett urval från Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Lahtis, Kotka, Rovaniemi, Jyväskylä, Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi och Tusby. Resultaten kommer från FinSote-undersökningen.

Av den vuxna befolkningen trodde var fjärde att den av hälsoskäl inte kommer att orka arbeta inom sitt yrke till normal pensionsålder. Bland lågt utbildade personer upplevde 33 procent som en försämrad arbetsförmåga, medan motsvarande siffra var 14 procent bland högutbildade.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46