Vår nya folksjukdom kräver insatser

Bild: Mostphotos

Det är underligt att det inte erbjuds adekvat vård för de hälsoproblem som i dag är den största orsaken till arbetsoförmåga.

Medborgarinitiativet om en terapigaranti har fått tillräckligt med underskrifter för att tas upp i riksdagen. Det är bra eftersom det råder ett märkligt tillstånd inom hälsovården när det gäller psyki...