Vår nästa förlorade generation

Med den massiva mängd av deprimerande ekonomiska nyheter som dominerat den finländska diskussionen under de senaste åren är det lätt att glömma bort de få ljusglimtar som trots allt funnits, skriver Alf Rehn i sin I dag-kolumn.

Jag kunde här hänvisa till finländska tekniska landvinningar, eller till nya designframgångar, men dessa tenderar vara punktinsatser snarare än generellt positiva signaler. Nej, jag vill i stället påpeka och påminna om att samtidigt som vi medelålders sjunker allt djupare in i den dysterhet som ofta hör åldern till, så har de finländska ungdomarna uppvisat en anmärkningsvärt positiv inställning till framtiden.

Denna kan ibland vara svår att se, särskilt eftersom ungdomar inte nödvändigtvis uppvisar denna positivitet om man frågar dem direkt. Som varje vettig människa är även de osäkra vad framtiden anbelangar, och svarar givetvis jakande om man specifikt undrar huruvida de känner en oro inför densamma. Nej, vill man greppa hur de på riktigt tänker kring framtiden så måste man söka svar på annat håll.

Det riktigt intressanta är nämligen att under de senaste tio åren har den finländska ungdomens intresse för såväl entreprenörskap, självutveckling som utbildning ökat på ett tydligt och glädjande sätt. Det är i dag vanligare än någonsin att finska ungdomar vill bli entreprenörer, att de vill utbilda sig, till och med vidareutbilda sig, och de ser mera mening med att utveckla sig själva och sitt personliga varumärke än generationerna före dem. Detta kan ses i gallupundersökningar och intervjudata, i deras beteenden och val och i deras attityd till sina olika möjligheter.

Därför är det också extra sorgligt att se att vi i Finland i dag har en politik som egentligen inte stöder detta på något sätt.

Vi skapade ett arbetsmarknadsavtal där företagare inte ens bjöds in som observatörer till förhandlingarna. Vår sociala trygghet och vår beskattning gör situationen extra krävande för unga entreprenörer. Vi arbetar aktivt för att göra utbildning svårare att få, dyrare att gå och överlag sämre som så.

Nu skall inte detta ses som generellt groll mot regering och nuvarande politik, mera som en partsinlaga. Visst måste våra system ses om, och givetvis måste även svåra beslut kunna fattas. Även universiteten innehåller ineffektivitet som gärna kan rensas.

Men vad vi måste inse är att vi är farligt nära att skapa en ny förlorad generation. En generation som vill göra saker, som ännu har ungdomens en aning naiva optimism, och en uppvaknad önskan att bygga sin egen framgång. Samtidigt en generation som ser det som allt svårare att realisera detta, som ser sina drömmar fly längre bort snarare än att komma närmare, som ser att generationerna före dem inte uppvisar något större intresse för att sträcka dem en hjälpande hand.

Det är synd om människorna, sade August Strindberg. Men mera synd är det om ungdomen, särskilt om vi med kortsiktig politik lyckas kväsa en låga som tagit väldigt lång tid att tända.

Alf Rehn professor

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46