Var försiktig med Bibeln

Bild: Wilfred Hildonen

I debatten om kyrkan och de homosexuella åberopas från motståndarhåll en så kallad klassisk kristendom. Den är en statisk tro som inte är öppen för förnyelse och förändring oavsett tid och rum.

Riksåklagare Raija Toiviainen inleder förundersökning mot riksdagsledamot Päivi Räsänen. Detta på grund av en text som Räsänen publicerat i Finlands Lutherstiftelses publikation 2004. Det finns enligt riksåklagaren skäl att misstänka att Räsänen gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom att hon förnedrat de homosexuella på ett sätt som kränker deras människovärde.

I sin text hade Räsänen citerat första kapitlet i Paulus brev till Romarna. Paulus riktar ett varningens ord till de kvinnor och män som övergivit det naturliga umgänget med varandra. Kvinnor upptändes av begär till andra kvinnor och män till andra män och de bedrev otukt med varandra. Han fördömer dem med orden (Rom1:32): "De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det."

I dag vidhåller Räsänen att hon står bakom citatet ovan. Det måste hon väl få göra utan att hängas ut för det.

I ett öppet brev till ärkebiskop Tapio Luoma tidigare i år ondgör sig Räsänen också över att kyrkan fattat beslut att delta i pridefestivalen. Enligt henne strider detta mot Bibelns ord om att äktenskapet enbart är till för man och kvinna. Kyrkan gör sig därför skyldig till synd vilket leder till att äkta kristna lämnar kyrkan.

Uppenbart är att Räsänen har en fundamentalistisk bibelsyn och uppfattar bibelordet bokstavligt.

Ändå är det skäl att minnas att äktenskapet betytt olika saker i olika tider. Bibelns ord om äktenskap har inte samma innebörd som vi lägger i ordet. Det var en gång i tiden enbart en juridisk överenskommelse som reglerade arvsfrågor medan den jämlika äktenskapslagen som trädde i kraft den första mars 2017 är ett offentligt befästande av en kärleksförbindelse.

Efter att riksdagen godkänt lagen om samkönade äktenskap måste också kyrkan fatta beslut i frågan.

Det nya kyrkomötet har tre alternativ när det gäller att forma den lutherska kyrkans syn på frågan: att kyrkan följer samhället och väljer att viga par av samma kön, att kyrkan avsäger sig vigselrätten, men kan välsigna samkönade par eller att kyrkomötet konstaterar att äktenskapet är förbehållet man och kvinna.

För den katolska kyrkan är äktenskapet förbehållet man och kvinna. Därför att det är fråga om släktens fortbestånd.

Traditionen är inte en tidlös sanning utan ett tolkningssammanhang som ger förståelse, men inga slutgiltiga svar. Traditionsbrott är alltid smärtsamma. Men de är oundvikliga och de förändras i mötet med nya förhållanden som vi inte tidigare upplevt. Därför kan ett traditionsbrott upplevas som något främmande som påverkar oss utifrån.

När äktenskapets idé förskjutits till att handla om kärlek och tillit blir det allt svårare att argumentera för att en del ska stängas utanför.

Den som i bibelordet finner stöd för ett vidgat äktenskapsbegrepp utgår från det kristna budskapet om kärlek och människovärde. Kyrkans budskap har under århundraden påverkat vår människosyn. Man kan också se förändringen till homosexualiteten som en synergieffekt. Budskapet om alla människors lika värde har satt sina spår, också i ett långt sekulariserat samhälle. Med andra ord konfronterar samhället kyrkan med en kritik som är frukterna av dess egen förkunnelse.

Det bibliska skapelseperspektivet ger utrymme för förändring, därför att skapelsen är en pågående process. I sina liknelser åskådliggör Jesus hur illa det är om formen blir förmer än innehållet, sabbaten viktigare än människan. Eller kunde man tillägga, om äktenskapet blir viktigare än relationen.

I debatten om kyrkan och de homosexuella åberopas från motståndarhåll en så kallad klassisk kristendom. Den är en statisk tro som inte är öppen för förnyelse och förändring oavsett tid och rum. En sådan gudsbild formas mera av Traditionens makt och rädsla för det främmande än av en tro på en levande Gud som sagt: se jag gör allting nytt.

För ett avväpnande ord om kyrkans dilemma står den tidigare ärkebiskopen i Sverige KG Hammar. Han bemötte en gång en kvinnlig kritiker som inte funnit ett enda bibelord om samkönade äktenskap med ett lakoniskt genmäle. "Nej, men du hittar desto fler bibelord om att kvinnan ska tiga. Så var försiktig med Bibeln."

Olav S Melin, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning