Var fjärde regnbågsungdom känner sig ensam – svårt att prata med föräldrar

Det behövs mer utbildning för personer som jobbar med regnbågsunga, säger man vid Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Det behövs fler tillgängliga tjänster där regnbågsungdomar inte behöver vara rädda för diskriminering, visar den senaste skolhälsoundersökningen.

Unga som hör till hbtiqa-spektret bekymrar sig över sin psykiska hälsa mycket mer än ungdomar överlag. Två av tre unga som hör till en sexuell minoritet oroar sig för sin psykiska hälsa och motsvarande andel av transunga är 60 procent. Det framgår av den senaste skolhälsoundersökningen gjord av Institutet för hälsa och välfärd.

Ångestkänslor och depression är tre gånger vanligare hos regnbågsungdomar än hos cishetero-unga, det vill säga personer som identifierar sig både som heterosexuella och enligt sitt tilldelade kön. Var femte hbtiqa-ungdom upplever sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt.

Undersökningen visar också att regnbågsunga har svårare än andra att få hjälp med sina problem när de verkligen skulle behöva det.

Var fjärde regnbågsungdom svarade att hen känner sig ensam. Motsvarande siffra för andra ungdomar är en tiondel. En del av regnbågsungdomarna lyfte också upp att de upplever det som svårt att prata med sina föräldrar.

Mobbning och otrygghet i skolan

Hbtiqa-ungdomar upplevde undervisningsmiljön som bristfällig och otrygg oftare än andra unga. Transunga upplever oftare mobbning och fysiskt hot än andra ungdomar.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd behövs det mer utbildning kring sexuella minoriteter och könsminoriteter för personer som jobbar med ungdomar. Institutet rekommenderar också att regnbågsungdomar ska få vara med i planeringen av skolans lokaler.

– Resultaten visar också att ungdomar behöver fler lättillgängliga tjänster där det inte finns någon rädsla för att bli diskriminerad, säger utvecklingschef Satu Jokela vid institutet.

Med regnbågsungdom menar man i undersökningen en ung person som meddelat att hens tilldela kön inte sammanfaller med det upplevda könet, och unga som beskriver sig som homo- eller bisexuella, eller på annat sätt icke-heterosexuella.

Hbtiqa är en förkortning av homosexuell, bisexuell, trans, interkönad, queer och asexuell.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning