Var fjärde pojke lider av övervikt – problemen ökar i skolåldern

Institutet för hälsa och välfärd har kartlagt 2–16 år gamla pojkars och flickors övervikt. Bild: Ari Sundberg/SPT

Institutet för hälsa och välfärds kartläggning visar att pojkar har större problem med övervikt än flickor.

Var fjärde pojke och nästan var femte flicka lider av övervikt, visar Institutet för hälsa och välfärds nya kartläggning. I fjol var 27 procent av pojkarna i 2–16-årsåldern överviktiga jämfört med 17 procent av flickorna.

Övervikt definieras som ett BMI-tal på mer än 25. Fetma definieras som ett BMI-tal över 30.

Hela 8 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna hade BMI-tal på över 30.

Överlag var både övervikt och fetma vanligare bland pojkar än bland flickor. Problemet ser ut att bli värre i takt med att barnen börjar i skolan.

Av pojkar som ännu inte börjat i skolan var 24 procent överviktiga. Av pojkar i årskurserna 1–6 var 28 procent överviktiga och av pojkar i årskurserna 7–9 var 29 procent överviktiga.

Motsvarande siffror för flickor är 15, 18 och 20 procent.

Enligt institutet beror övervikt på en rad sociala och individuella faktorer.

Övervikt ökar risken för att barnet ska drabbas av psykosociala och fysiska störningar med långvariga konsekvenser.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning