Var fjärde pappa söker inget stöd för att vara hemma med barn

Bland föräldrar till barn som föddes 2016 tog papporna ut 9 procent av föräldraledigheten och mammorna 91 procent. Bild: Catariina Salo/SPT

Det är de finländska mammorna som tar hand om barnen. Papporna är i genomsnitt hemma med barn endast sex veckor.

Antalet pappor som fick föräldrapenning minskade i fjol, skriver Folkpensionsanstalten (FPA) i ett pressmeddelande. I fjol fick 59 600 pappor föräldrapenning, vilket är 2,5 procent färre än året innan.

Minskningen beror på den sjunkande nativiteten. Andelen pappor som tar ut någon faderskap– eller föräldrapenning är densamma som tidigare år, i genomsnitt sex veckor.

Bland föräldrar till barn som föddes 2016 tog papporna ut 9 procent av föräldraledigheten och mammorna 91 procent.

– En fjärdedel av papporna tog inte alls ut någon ledighet. Andelen har varit densamma i flera år trots att faderskapsledigheten har utvecklats, säger Siru Keskinen vid FPA i ett pressmeddelande.

Under de senaste åren har man försökt utveckla faderskapsledigheten, så att ansvaret för barn skulle fördelas jämnare mellan föräldrarna. Bild: Pixabay

Jämnare fördelning

Största delen av papporna som tar ledigt i heteroförhållanden gör det i samband med att barnet föds. På senare år har allt fler pappor också varit ensamma hemma med barnet. Av papporna till barn som är födda 2016 var 45 procent hemma med barn en annan tid än mamman. Över hälften av papporna är alltså inte ensamma hemma med barnet.

Pappor kan vara faderskapslediga i 54 vardagar. Mamman och pappan kan vara max 18 dagar samtidigt hemma med barnet.

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Föräldraledigheten kan tas ut av mamman eller pappan, eller så kan föräldrarna turvis vara lediga. Under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenning för 158 vardagar, det vill säga ungefär ett halvt år.

Efter det kan pappan ta ut egen ledighet med inkomstbundet stöd. Om pappan väljer att inte göra det kan mamman ansöka om vårdpenning.

Föräldrapenningen innefattar moderskapspenning och särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning.

FPA betalar ut moderskapspenningen i cirka fyra månader och faderskapspenningen i cirka nio veckor. Efter det kan barnets mamma eller pappa ta ut föräldraledighet. Det är oftast mamman som tar ut föräldraledigheten. Endast några procent av papporna tar ut föräldrapenning.

Under de senaste åren har man försökt utveckla faderskapsledigheten, så att ansvaret för barn skulle fördelas jämnare mellan föräldrarna.

– En lagändring som trädde i kraft 2013 gjorde det möjligt för pappor att ta ut ledighet fram tills att barnet har fyllt två år. Det här har lett till att pappor har blivit hemma aningen längre än tidigare. Men sedan 2015 verkar utvecklingen ha stannat av, säger Keskinen.

De pappor som annars också skulle vara hemma förlänger sin ledighet på grund av ändringen. Ändringen verkar ändå inte ha sporrat fler pappor att stanna hemma.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning