Var finns bevisen?

Den grävande Yle-redaktören Annvi Gardberg har under det senaste året inlett korståg mot alternativa vårdformer, enkannerligen om rent elektrokolloidalt silver 10 ppm (Reks).

Den grävande Yle-redaktören Annvi Gardberg har under det senaste året inlett korståg mot alternativa vårdformer, enkannerligen om rent elektrokolloidalt silver 10 ppm (Reks).

Baserat på vissa forskningsresultat gör hon gällande att Reks är direkt skadligt för människan och detta har bland annat resulterat i att personer i Österbotten är under åtalsprövning för användande av Reks. Bland tusentals användare av Reks i Skandinavien råder en viss förvirring, var finns exemplen på de förgiftningsfall som är att vänta vid användande av rent elektrokolloidalt silver? Under sin forskning måste Gardberg ha stött på mängder av förgiftningsfall i Sverige och Finland som stöd för den litteratur och de experter hon hänvisar till.

Det vore korrekt om hon kunde redovisa ett enda fall för att inte tala om ett flertal under de senaste tio åren. Om inte försvinner trovärdigheten i hennes redaktörskap och hon är skyldig en ursäkt för den förvirring (falska nyheter) hennes agerande förorsakat.

Lasse Nybergh Esbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46